Digitaal gecomprimeerde formaten afspelen met verrijkte weergave (Compressed Music Enhancer)

Druk op ENHANCER om de Compressed Music Enhancer in te schakelen en diepte en breedte aan de weergave toe te voegen, zodat u kunt genieten van een dynamisch geluid dat het originele geluid, voordat het werd gecomprimeerd, benadert. Deze functie kan worden gebruikt naast andere geluidsmodi.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt Compressed Music Enhancer in- of uitgeschakeld.

OPMERKING
  • Compressed Music Enhancer werkt niet voor de volgende audiobronnen.
  • Signalen met een bemonsteringsfrequentie die hoger is dan 48 kHz
  • DSD-audio
  • U kunt ook “Enhancer” in het menu “Option” gebruiken om Compressed Music Enhancer in- of uit te schakelen. Zie voor details: