Rettelse af volumenforskel mellem zone A og zone B

Hvis du bliver generet af lydforskellen mellem Zone A/B, juster lydstyrken for Zone B.

Funktionsmenu

"Volume Trim" > "ZoneB Trim"

Indstillingsinterval

-10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke effektiv, når "ZoneB Volume" i menuen "Setup" er indstillet til "Async.". For detaljer, se følgende: