Zone A- ja Zone B-huoneen äänenvoimakkuuserojen tasaaminen

Jos äänenvoimakkuuden ero Zone A/B-huoneiden välillä on häiritsevän suuri, säädä Zone B-huoneen äänenvoimakkuutta.

Option-valikko

Volume Trim” > ”ZoneB Trim

Säätöalue

-10,0 dB - +10,0 dB (tarkkuus 0,5 dB)

HUOM!
  • Tämä asetus ei vaikuta, jos “ZoneB Volume”-asetuskohdassa ”Setup” -valikossa on asetus ”Async.”. Katso seuraavasta lisätietoja: