Retter forskelle i lydstyrken mellem inputkilderne

Retter forskelle i lydstyrken mellem inputkilderne. Hvis du er generet af lydstyrkeforskelle, når du skifter mellem inputkilderne, kan du rette dem med denne funktion.

Funktionsmenu

Volume Trim” > “Input Trim

Indstillingsinterval

-6.0 dB til +6.0 dB (0.5 dB trin)

BEMÆRK
Denne indstilling vælges separat for hver enkelt inputkilde.