Justering af lydstyrken for Zone B i forbindelse med lydstyrken for Zone A

Vælger, om lydstyrken for Zone B skal justeres i forbindelse med lydstyrken for Zone A.

Opsætningsmenu

"Sound" > "Volume" > "ZoneB Volume"

Indstillinger

Sync.

Justerer lydstyrken for Zone B i forbindelse med lydstyrken for Zone A.

Async.

Justerer ikke lydstyrken for Zone B sammen med lydstyrken for Zone A. Juster lydstyrken for Zone B separat.

BEMÆRK
  • Hvis "ZoneB Volume" er sat til "Async.", Indstilles lydstyrken for Zone B midlertidigt til -40 dB. Juster lydstyrken ved hjælp af fjernbetjeningen, hvis det er nødvendigt. For detaljer, se følgende: