Forberedelse af DAB tuning

DAB (Digital Audio Broadcasting) anvender digitale signaler giver bedre lyd og mere stabil modtagelse sammenlignet med analoge signaler. Enheden kan også modtage DAB+ (en opgraderet version af DAB), der gør det muligt for flere stationer at bruge MPEG-4 HE-AAC v2 audio codec, der har en mere effektiv transmissionsmetode.

BEMÆRK
  • Enheden understøtter kun bånd III (174 til 240 MHz).
  • Sørg for at kontrollere DAB-dækningen i dit område, fordi ikke alle områder er omfattet. For en liste over landsdækkende DAB-statusser og verdensomspændende DAB-frekvenser, se WorldDMB online på http://www.worlddab.org/.
  • For detaljer om antenneforbindelse, se følgende:

Før indstilling af stationer i DAB-radiostationer, skal der udføres en indledende scanning.

  1. Tryk på FM/DAB for at vælge DAB-båndet.
  • Følgende meddelelse vises på frontpanelet, hvis du endnu ikke har foretaget en indledende scanning.
  1. Tryk på ENTER for at starte den indledende scanning.
  • Når den indledende scanning er færdig, vil enheden automatisk tune ind til den første DAB radio station, der er lagret i stations-rækkefølge.
BEMÆRK
  • Hvis der ikke findes DAB-radiostationer ved en indledende scanning, vises meddelelsen i trin 1 igen. Tryk på ENTER for at starte den indledende scanning igen.
  • Du kan kontrollere modtagestyrken på hver DAB-kanal. For detaljer, se følgende:
  • For at udføre en indledende scanning igen, efter at nogle DAB-radiostationer er gemt, skal du vælge "Init Scan" i menuen "Option". Hvis du udfører en indledende scanning igen, slettes de DAB-radiostationer, der aktuelt er registreret til de forudindstillede numre. For detaljer, se følgende: