Elementer i menuen Option

Brug følgende tabel til at konfigurere enhedens afspilningsindstillinger.

BEMÆRK
  • De tilgængelige elementer afhænger af den valgte inputkilde.
  • Tekst i parentes angiver indikatorer på frontdisplayet.
  • Afhængig af indkøbsregionen, er nogle menupunkter til audio streaming-tjenester også tilgængelige.

Emne

Funktion

Side

Input Select (Input Select)

Skifter inputkilden.

Tone Control (Tone Control)

Justerer niveauet for højfrekvensområde og lavfrekvensområde individuelt.

DSP/Surround (DSP/Surround)

Program (PRG)

Vælg lydprogrammer og stereoafspilning.

Sur.Decode
(SrDec)

Vælg en surround-dekoder som skal anvendes.

DSP Level
(DSP Level)

Justerer niveauet for lydområdeeffekter.

Adaptive DRC (A.DRC)

Indstiller, om det dynamiske område (fra maksimum til minimum) justeres automatisk til lydstyrken.

Enhancer (Enhancer)

Aktiverer/deaktiverer Compressed Music Enhancer.

Volume Trim (Volume Trim)

Input Trim (In.Trim)

Retter forskelle i lydstyrken mellem inputkilderne.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Finindstiller lydstyrken for subwooferen.

ZoneB Trim
(ZB.Trim)

Retter forskelle i lydstyrken mellem Zone A/B.

Lipsync (Lipsync)

Aktiverer/deaktiverer "Lipsync" indstillingen i menuen "Setup".

Signal Information (Signal Info.)

Viser oplysninger om video/lydsignaler.

Audio In (Audio In)

Kombinerer videoen fra den valgte inputkilde med lyden fra en anden inputkilde.

Video Out (Video Out)

Vælger en videokilde, der skal udsendes sammen med den valgte lydkilde.

FM Mode (FM Mode)

Skifter mellem "Stereo" og "Monaural" for FM-radiomodtagelse.

Preset (Preset)

Auto Preset (AUTO)

Registrerer automatisk FM-radiostationer med stærke signaler som forudindstillinger.

Clear Preset (CLEAR)

Nulstiller radiostationer registreret under de forudindstillede numre.

Traffic Program (TrafficProgram)

(Kun modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Mellemøsten)

Søger automatisk efter en station med trafikinformation.

Shuffle (Shuffle)

Konfigurerer blandingsindstillingen.

Repeat (Repeat)

Konfigurerer gentagelsesindstillingen.

Volume Interlock (Vol.Interlock)

Aktiverer/deaktiverer lydstyrken fra iTunes/iPhone via AirPlay.

Add to favorites (Add to Fav.)

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Tilfører dine foretrukne internetradiostationer til mappen "Favorites" eller fjerner dem fra mappen "Favorites" .

Init Scan (Init Scan)

(Kun RX-D485)

Udfører en indledende scanning for DAB radiomodtagelse.

Tune AID (Tune AID)

(Kun RX-D485)

Kontrol af modtagestyrken for hver DAB-kanal.