Udfører en indledende scanning for DAB radiomodtagelse

(Kun RX-D485)

Udfør en indledende scanning for DAB radiomodtagelse.

Funktionsmenu

"Init Scan"

  1. Tryk på FM/DAB for at vælge DAB-båndet.
  1. Tryk på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Init Scan" og tryk på ENTER.
  1. Tryk på ENTER for at starte den indledende scanning.
  • Når den indledende scanning er færdig, vil enheden automatisk tune ind til den første DAB radio station, der er lagret i stations-rækkefølge.
BEMÆRK
  • Hvis du udfører en indledende scanning igen, slettes de DAB-radiostationer, der aktuelt er registreret til de forudindstillede numre.
  • Hvis der ikke findes DAB-radiostationer ved en indledende scanning, skal du trykke på ENTER for at starte en første scanning igen.