Toistettavan video-ohjelmalähteen valinta valitulle audio-ohjelmalähteelle

Valitsee toistettavan video-ohjelmalähteen, jota toistetaan yhdessä valitun audio-ohjelmalähteen kanssa. Voit esimerkiksi katsella videota samanaikaisesti eri ohjelmalähteestä radion kuuntelun aikana.

Option-valikko

Video Out

Ohjelmalähteet

AUX, AUDIO 1-3, TUNER, (verkkolähteet), AirPlay, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB

Asetukset

Off

Laite ei toista videosignaalia.

HDMI 1-4, AV 1-3

Lähettää video-ohjelmalähteen signaalia vastaavien videotuloliittimien kautta.