Toisen tulolähteen audion yhdistäminen tämän hetkisen tulolähteen videon kanssa

Valitse eri tulolähteen audio toistettavaksi yhdessä tällä hetkellä valitun tulolähteen videon kanssa. Käytä tätä toimintoa esim. seuraavissa tilanteissa.

  • Haluat kytkeä ohjelmaa toistavan laitteen, jossa on HDMI-videolähtö, mutta ei HDMI-audiolähtöä.

Option-valikko

Audio In

Ohjelmalähteet

HDMI 1-4, AV 1-3

Asetukset

AV 1-3, AUDIO 1-3

Tässä laitteessa käytettävissä olevat video/audiotuloliittimet

Videolaitteen lähtöliittimet

Tämän laitteen tuloliittimet

Videosignaali

Audiosignaali

Videosignaali

Audiosignaali

HDMI

Digitaalinen optinen

HDMI 1–4

AUDIO 1 (OPTICAL)

Digitaalinen koaksiaali

HDMI 1–4

AUDIO 2 (COAXIAL)
AV 1 (COAXIAL)

Analoginen stereo

HDMI 1–4

AUDIO 3 (AUDIO)
AV 2–3 (AUDIO)

Komposiittivideo

Digitaalinen optinen

AV 1-3 (VIDEO)

AUDIO 1 (OPTICAL)

Välttämättömät asetukset

Jos olet kytkenyt esimerkiksi videolaitteen tämän laitteen AV 2 (VIDEO)- ja AUDIO 1 (OPTICAL) -liittimiin, muuta asetusta seuraavasti.

  1. Valitse INPUT-painikkeella ”AV 2” (käytettävä videotuloliitin) tulolähteeksi.
  1. Paina OPTION.
  1. Valitse nuolipainikkeilla ”Audio In” ja paina ENTER.
  1. Valitse nuolipainikkeilla ”AUDIO 1” (käytettävä audiotuloliitin).
  1. Paina OPTION.
  • Nyt tarvittavat asetukset on tehty.