Ohjelmalähteiden välisten äänenvoimakkuuserojen korjaus

Korjaa ohjelmalähteiden välisiä äänenvoimakkuuseroja. Jos äänenvoimakkuuden erot eri ohjelmalähteiden välillä häiritsevät sinua ohjelmalähteen vaihtamisen jälkeen, korjaa eroja tällä toiminnolla.

Option-valikko

Volume Trim” > ”Input Trim

Säätöalue

-6,0 dB - +6,0 dB (tarkkuus 0,5 dB)

HUOM!
Tämä asetus määritetään erikseen kullekin ohjelmalähteelle.