OPTION-valikon kohdat

Tee tämän laitteen toistoasetukset käyttämällä seuraavaa taulukkoa.

HUOM!
  • Valittavissa olevat kohteet ovat ohjelmalähdekohtaisia.
  • Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.
  • Lisäksi joillakin maantieteellisillä alueilla käytettävissä voi olla suoratoistopalveluihin liittyviä valikkotoimintoja.

Asetuskohta

Toiminto

Sivu

Input Select (Input Select)

Vaihtaa ohjelmalähteen.

Tone Control (Tone Control)

Säädä korkeiden ja matalien taajuuksien kuuluvuutta erikseen.

DSP/Surround (DSP/Surround)

Program (PRG)

Valitse ääniohjelma tai stereoäänentoisto.

Sur.Decode
(SrDec)

Valitsee käytettävän surround-kooderin.

DSP Level
(DSP Level)

Säädä äänikenttätehosteen taso.

Adaptive DRC (A.DRC)

Valitse, säätääkö laite dynamiikka-alueen (eron suurimmasta pienimpään) automaattisesti vastaamaan äänenvoimakkuutta.

Enhancer (Enhancer)

Ottaa Compressed Music Enhancer-tehostuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Volume Trim (Volume Trim)

Input Trim (In.Trim)

Korjaa ohjelmalähteiden välisiä äänenvoimakkuuseroja.

Subwoofer Trim (SW.Trim)

Hienosäädä subwooferin äänenvoimakkuutta.

ZoneB Trim
(ZB.Trim)

Korjaa Zone A:n ja Zone B:n välisiä äänenvoimakkuuseroja.

Lipsync (Lipsync)

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ”Lipsync”-asetuksen ”Setup” -valikossa.

Signal Information (Signal Info.)

Näyttää video- ja audiosignaalitiedot.

Audio In (Audio In)

Yhdistää valitun ohjelmalähteen videoliittimen eri ohjelmalähteen audioliittimen kanssa.

Video Out (Video Out)

Valitsee toistettavan video-ohjelmalähteen, jota toistetaan yhdessä valitun audio-ohjelmalähteen kanssa.

FM Mode (FM Mode)

Valitsee FM-radiovastaanoton äänityypiksi ”Stereo” tai ”Monaural”.

Preset (Preset)

Auto Preset (AUTO)

Käynnistä laite hakemaan ja tallentamaan muistipaikoille hyvin kuuluvat FM-asemat.

Clear Preset (CLEAR)

Poista tallennettu radioasema muistipaikalta.

Traffic Program (TrafficProgram)

(Vain Yhdistyneen kuningaskunnan, Euroopan, Venäjän ja Lähi-idän mallit)

Käynnistä laite hakemaan automaattisesti liikennetietoa RDS-järjestelmästä.

Shuffle (Shuffle)

Tekee satunnaistoistoasetuksen.

Repeat (Repeat)

Tekee uusintatoistoasetuksen.

Volume Interlock (Vol.Interlock)

Ottaa käyttöön/ pois käytöstä äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/iPhonesta AirPlay-toiminnon avulla.

Add to favorites (Add to Fav.)

Remove from favorites (RemovefromFav.)

Lisää internetradioaseman ”Favorites”-kirjanmerkkikansioon tai poistaa sen ”Favorites”-kansiosta.

Init Scan (Init Scan)

(vain RX-D485)

Käynnistää DAB-radioasemien ensihaun.

Tune AID (Tune AID)

(vain RX-D485)

DAB-kanavilta vastaanotettavan signaalin voimakkuus.