Zone B-huoneen äänenvoimakkuuden säätö samanaikaisesti Zone A-huoneen äänenvoimakkuuden kanssa

Määrittää, säätyykö Zone B-huoneen äänenvoimakkuus samalla, kun Zone A-huoneen äänenvoimakkuutta säädetään.

SETUP-valikko

Sound” > ”Volume” > ”ZoneB Volume

Asetukset

Sync.

Zone B -huoneen äänenvoimakkuus säätyy samanaikaisesti Zone A-huoneen äänenvoimakkuutta säädettäessä.

Async.

Zone B -huoneen äänenvoimakkuus ei säädy samanaikaisesti Zone A-huoneen äänenvoimakkuutta säädettäessä. Säädä Zone B-huoneen äänenvoimakkuus erikseen.

HUOM!
  • Jos ”ZoneB Volume”-asetuskohdassa on asetus ”Async.”, Zone B -äänenvoimakkuudeksi valikoituu väliaikaisesti -40 dB. Säädä äänenvoimakkuus tarvittaessa kaukosäätimellä. Katso seuraavasta lisätietoja: