Korrigerer volumforskjeller mellom inngangskilder

Korrigerer volumforskjeller mellom inngangskilder. Hvis du plages av volumforskjeller når du skifter mellom inngangskilder, bruk denne funksjonen for å korrigere dette.

Option-meny

Volume Trim” > “Input Trim

Innstillingsområde

-6,0 dB til +6,0 dB (0,5 dB intervall)

MERK
Denne innstillingen brukes separat for hver enkelt inngangskilde.