Korrigera volymskillnader mellan ingångskällor

Justerar skillnaderna i ljudvolym mellan ingångskällor. Om du störs av volymskillnader när du växlar mellan ingångskällor, korrigerar du det med den här funktionen.

Option-meny

Volume Trim” > ”Input Trim

Inställningsalternativ

-6,0 dB till +6,0 dB (i steg om 0,5 dB)

OBS!
Den här inställningen gäller separat för varje ingångskälla.