Verbeteren van de lage tonen (Extra Bass)

Druk op BASS om Extra Bass in te schakelen zodat u kunt genieten van versterkte lage tonen, onafhankelijk van de afmetingen van de voorluidsprekers en de aan- of afwezigheid van een subwoofer.

Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt Extra Bass in- of uitgeschakeld.

OPMERKING
  • U kunt ook Extra Bass in het menu “Setup” gebruiken om Extra Bass in- of uit te schakelen. Zie voor details: