Forbedring af baslyden (ekstra bass)

Tryk på BASS for at aktivere Extra Bass og nyd forbedret baslyd, uanset størrelsen af de forreste højttalere og tilstedeværelsen eller fraværet af en subwoofer.

Hver gang du trykker på tasten, bliver Extra Bass aktiveret eller deaktiveret.

BEMÆRK
  • Du kan også vælge “Extra Bass” i menuen “Setup” menuen for at aktivere/deaktivere Extra Bass. For detaljer, se følgende: