Forbedrer bassen (Extra Bass)

Trykk på BASS for å aktivere Extra Bass og lytte til forbedret basslyd, uansett størrelse på fronthøyttalerne og uansett bruk av subwoofer eller ikke.

Hver gang du trykker på knappen aktiveres eller deaktiveres Extra Bass.

MERK
  • Du kan også bruke “Extra Bass” i “Setup”-menyen til å aktivere/deaktivere Extra Bass. For mer informasjon, se følgende: