Förstärka basen (Extra Bass)

Tryck på BASS för att aktivera Extra Bass och lyssna på förstärkt basljud oavsett storleken på framhögtalarna och närvaro eller frånvaro av en subwoofer.

Varje gång du trycker på knappen aktiveras eller inaktiveras Extra Bass.

OBS!
  • Det går också att använda ”Extra Bass” i menyn ”Setup” för att aktivera/inaktivera Extra Bass. För mer information, se följande: