Instellen van Compressed Music Enhancer

Schakelt Compressed Music Enhancer in of uit.

Menu Option

DSP/Surround” > “Enhancer

Instellingen

Off

Schakelt Compressed Music Enhancer uit.

On

Schakelt Compressed Music Enhancer in.

OPMERKING
  • Deze instelling wordt afzonderlijk op elke signaalbron toegepast.
  • U kunt ook ENHANCER op de afstandsbediening gebruiken om Compressed Music Enhancer in/uit te schakelen.
  • Zie voor details over de Compressed Music Enhancer: