Instellen van de cross-overfrequentie voor de lagefrequentiecomponenten

Bepaalt de onderlimiet van de lagefrequentiecomponenten die kunnen worden weergegeven door een luidspreker waarvan de grootte is ingesteld op “Small”. Een geluidsfrequentie of toon die lager is dan de gespecificeerde waarde wordt geproduceerd door de subwoofer of de voorluidsprekers.

Instelmenu (Setup)

Speaker” > “Configuration” > “Crossover

Instellingen

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

OPMERKING
Als het volume en de crossoverfrequentie van de subwoofer kunnen worden aangepast, stelt u het volume in op de helft en de crossoverfrequentie op het maximum.