Instellen van de equalizer

Selecteert het te gebruiken equalizertype en past de toon aan.

Instelmenu (Setup)

Speaker” > “Equalizer” > “EQ Select

Instellingen

PEQ

Past de parametrische equalizerwaarden toe die met de YPAO-meting zijn verkregen.

GEQ

Selecteer deze optie als u de equalizer handmatig wilt aanpassen.

Off

De equalizer wordt niet gebruikt.

Wanneer u “GEQ” selecteert

  1. Gebruik de cursortoetsen om “Channel” te selecteren en selecteer het gewenste luidsprekerkanaal.
  1. Gebruik de cursortoetsen om de gewenste band (frequentie) te selecteren en de versterking aan te passen.
  • Instelbereik
  • -6,0 dB tot +6,0 dB
  1. Druk op SETUP.
  • Hiermee zijn de instellingen voltooid.
OPMERKING
  • Met behulp van de testtoonweergave kunt u de equalizer afstellen terwijl u het effect daarvan waarneemt. Zie voor details:
  • PEQ” is alleen beschikbaar wanneer de YPAO is uitgevoerd. Zie voor details over YPAO: