Instellen van de fase van de subwoofer

Stelt de fase in van de subwoofer. Als het basgeluid niet of onduidelijk wordt weergegeven, schakelt u de fase van de subwoofer om.

Instelmenu (Setup)

Speaker” > “Configuration” > “Subwoofer Phase

Instellingen

Normal

Keert de fase van de subwoofer niet om.

Reverse

Keert de fase van de subwoofer om.

OPMERKING
  • Deze instelling is niet beschikbaar als “Subwoofer” is ingesteld op “None”. Zie voor details over “Subwoofer” in het menu “Setup” menu: