Indstilling af lavfrekvenskomponenternes krydsfrekvens

Indstiller den nederste grænse for lavfrekvenskomponenten, der kan udføres fra højttalere, hvis størrelse er indstillet til “Small”. En frekvenslyd lavere end den angivne værdi vil blive produceret fra subwooferen eller fronthøjttalerne.

Opsætningsmenu

Speaker” > “Configuration” > “Crossover

Indstillinger

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

BEMÆRK
Hvis volumen og krydsfrekvensen kan justeres på din subwoofer, skal du indstille lydstyrken til halv og krydsfrekvens til maksimum.