Inställning av Compressed Music Enhancer

Aktiverar/inaktiverar Compressed Music Enhancer.

Option-meny

DSP/Surround” > ”Enhancer

Inställningar

Off

Inaktiverar Compressed Music Enhancer.

On

Aktiverar Compressed Music Enhancer.

OBS!
  • Den här inställningen gäller separat för varje ingångskälla.
  • Det går också att använda ENHANCER på fjärrkontrollen för aktivera/inaktivera Compressed Music Enhancer.
  • För mer information om Compressed Music Enhancer, se följande: