Val av ljudprogram

Väljer ljudprogram och stereouppspelning.

OBS!
Du kan välja ett ljudprogram genom att trycka på PROGRAM.

Option-meny

DSP/Surround” > ”Program

MUSIC

Hall in Munich

Det här programmet simulerar en konserthall med omkring 2 500 platser i München, med en interiör i elegant trä. Skarpa, vackra efterklanger sprider sig rikligt och skapar en lugnande atmosfär. Åhörarens virtuella plats är till vänster om arenans mitt.

Hall in Vienna

Det här programmet simulerar en mellanstor konsertsal med 1 700 platser, med den skokartongsform som är traditionell i Wien. Pelare och sirliga sniderier skapar mycket komplexa efterklanger från hela omgivningen runt publiken, så att ett mycket fylligt, rikt ljud återges.

Chamber

Detta program återskapar en relativt bred rymd med högt i tak, likt ett auditorium i ett palats. Det erbjuder behagliga efterklanger som lämpar sig för hovmusik och kammarmusik.

Cellar Club

Detta program simulerar en intim konsertlokal med lågt i tak och hemtrevlig atmosfär. Ett realistiskt, levande ljudfält med kraftfullt ljud ger lyssnaren en känsla av att befinna sig på en främre rad framför en mindre scen.

The Roxy Theatre

Det här programmet simulerar akustiken på en rockklubb i Los Angeles med 460 platser. Åhörarens virtuella plats är till vänster om lokalens mitt.

The Bottom Line

Det här programmet skapar ljudfältet vid scenkanten på The Bottom Line, en gång en berömd jazzklubb i New York. Rummet har 300 sittplatser till vänster och höger i ett ljudfält som erbjuder ett reellt och vibrerande ljud.

MOVIE

Sports

Detta program ger lyssnare möjlighet att höra stereosända sportevenemang och underhållningsprogram med en förhöjd livekänsla. I sportsändningar placeras kommentatorernas röster tydligt i mitten samtidigt som atmosfären inne på arenan återges realistiskt genom att ljudet från åskådarna kommer från sidorna i en optimal rymd.

Action Game

Det här programmet passar för actionspel som biltävlingar och fightingspel. Realitetskänslan i, och framhävningen av, olika effekter gör att spelaren upplever sig befinna sig mitt i händelserna, vilket gör det lättare att koncentrera sig på spelet. Använd detta program i kombination med Compressed Music Enhancer för ett mer dynamiskt och starkt ljudfält.

Roleplaying Game

Det här programmet passar för rollspel och äventyrsspel. Detta program lägger till djup i ljudfältet för naturlig och realistisk återgivning av bakgrundmusik, specialeffekter och dialog i en mångfald scener. Använd detta program i kombination med Compressed Music Enhancer för ett tydligare och större ljudfält.

Music Video

Med det här programmet kan du titta på videoupptagningar av pop-, rock- och jazzkonserter som om du hade varit där. Förlora dig i konsertstämningen tack vare intensiteten i sång och solospel, ett ljudfält med en närvarokänsla som betonar rytminstrumentens taktslag och ett surroundljudfält som återskapar rymden i en stor konserthall.

Standard

Detta program skapar ett ljudfält som förstärker surroundkänslan utan att störa den ursprungliga akustiska lokaliseringen av flerkanaligt ljud. Det har utformats enligt konceptet om en idealisk biosalong, i vilken publiken omges av vackra efterklanger från vänster och höger och bakifrån.

Spectacle

Detta program återskapar den storslagna känslan i spektakulära filmproduktioner. Det ger ett vidsträckt ljudfält som passar till filmer i det breda Cinemascope-formatet och har ett utmärkt dynamiskt omfång som återger allt från mycket små ljudeffekter till stora, imponerande ljud.

Sci-Fi

Detta program återskapar tydligt den noggrant utarbetade ljuduppbyggnaden i de senaste Sci-Fi- och specialeffektfilmerna. En rad olika filmkonstnärligt skapade virtuella rymder kan återges, med tydlig separation mellan dialog, ljudeffekter och bakgrundsmusik.

Adventure

Detta program är idealiskt för exakt återgivning av ljuduppbyggnaden i action- och äventyrsfilmer. Ljudfältet begränsar efterklangerna och lägger i stället tonvikt på att skapa en känsla av rymd åt båda sidorna med ett fält som är ordentligt utvidgad åt både vänster och höger. Det begränsade djupet skapar ett klart och kraftfullt fält där ljuden samtidigt förblir tydliga och kanalerna åtskilda.

Drama

Det här programmet innehåller stabila efterklanger som passar för en mängd olika filmgenrer, från allvarliga dramatiseringar till musikaler och komedier. Efterklangerna är måttliga men ger en lämplig stereobild. Ljudeffekter och bakgrundsmusik återskapas med en mild återklang som inte påverkar tydligheten i dialogen. Du blir aldrig trött på att lyssna länge.

Mono Movie

Detta program återger enkanaliga videokällor som gamla filmer i en atmosfär som liknar den i en gammaldags biosalong. Programmet skapar en behaglig rymd med ett visst ljuddjup genom att utvidga det ursprungliga ljudet och lägga till en lämplig efterklang till det.

STEREO

2ch Stereo

Använd detta program för att mixa ned flerkanaliga källor till 2 kanaler. Om flerkanalsignaler matas in mixas signalerna ned till 2 kanaler och matas ut via vänster och höger framhögtalare (det här programmet använder inte CINEMA DSP).

5ch Stereo

Använd detta program för att återge ljud via samtliga högtalare. Vid uppspelning av flerkanaliga ljudkällor mixar receivern ned källjudet till 2 kanaler och återger sedan ljudet till alla anslutna högtalare. Detta program skapar ett större ljudfält och är idealiskt för bakgrundsmusik vid fester.

UNPROCESSED (OBEHANDLAT)

Sur.Decode

Surrounddekodern aktiverar flerkanalig uppspelning från 2-kanaliga källor utan ljudfälteffekter.

Straight

När läget för rak avkodning är aktiverat skapar receivern stereoljud från framhögtalarna för 2-kanaliga källor som CD-skivor och skapar obehandlat flerkanalljud från flerkanaliga källor.

OBS!
  • För mer information om ”Sur.Decode”, se följande: