Justerar dynamikomfånget automatiskt

Anger om dynamikomfånget (från högsta till lägsta nivå) ska justeras automatiskt när volymnivån justeras. När den är satt till ”On”, blir det dynamiska omfånget litet på låg volym och brett vid hög volym. Det är användbart för att lyssna på låg volym på natten.

Option-meny

DSP/Surround” > ”Adaptive DRC

Inställningar

Off

Dynamikomfånget justeras inte automatiskt.

On

Justerar automatiskt dynamikomfånget.