Justera nivån på ljudfältseffekten

Justerar nivån på ljudfältseffekten.

Option-meny

DSP/Surround” > ”DSP Level

Inställningsalternativ

-6 dB till +3 dB (i steg om 1 dB)