Vælger layout af presence højttalere

Vælger presence højttalerlayout, når presence højttalere anvendes. Denne indstilling gør det muligt at optimere lydfeltets effekt.

Opsætningsmenu

"Speaker" > "Configuration" > "Front Presence" > "Layout"

Indstillinger

Front Height

Vælg denne indstilling, når der er installeret presence højttalere på frontvæggen.

Overhead

Vælg denne indstilling, når der er installeret presence højttalere i loftet.

Dolby Enabled SP

Vælg denne indstilling, når du bruger Dolby Enabled højttalerne som presence højttalere.

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når "Front Presence" er indstillet til "None". For detaljer om "Front Presence" i menuen "Setup" se følgende:
  • For detaljer om layout af presence højttalerne, se følgende: