Ställa in uppställningen för närvarohögtalarna

Välj en närvarouppställning när närvarohögtalare används. Denna inställning möjliggör optimering av ljudfältseffekten.

Setup-menyn

Speaker” > “Configuration” > “Front Presence” > “Layout

Inställningar

Front Height

Välj detta alternativ när närvarohögtalare är installerade på främre väggen.

Overhead

Välj detta alternativ när närvarohögtalare är installerade i taket.

Dolby Enabled SP

Välj detta alternativ när Dolby Enabled högtalare används som närvarohögtalare.

OBS!
  • Denna inställning är endast tillgänglig när ”Front Presence” har värdet ”None”. För mer information om "Front Presence” i "Setup”-menyn se följande:
  • För mer information om uppställningen av närvarohögtalarna, se följande: