Ordlista för ljudavkodningsformat

Detta är en ordlista över tekniska termer relaterade till ljudavkodningsformat som används i denna anvisning.

Dolby Atmos

Först introducerad på biografer, Dolby Atmos ger en revolutionerande känsla av dimension och försjunkenhet till hemmabio upplevelsen. Dolby Atmos är en anpassningsbar och skalbar objektsbaserat format som återskapar ljud som oberoende ljud (eller objekt) som kan placeras noggrant och flyttas dynamiskt i ett 3-dimensionellt lyssningsrum under uppspelning. En nyckelkomponent för Dolby Atmos är introduceringen av ett höjdplan för ljud ovanför lyssnaren.

Dolby Atmos Stream

Dolby Atmos innehåll kommer att levereras till din AV-receiver som stöder Dolby Atmos via Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD på Blu-ray Disc, nedladdningsbara filer och strömmad media. En Dolby Atmos strömning innehåller speciell metadata som beskriver placeringen av ljud i rummet. Dessa objekt ljuddata avkodas av en Dolby Atmos AV-receiver och skalas för optimal uppspelning genom hemmabions högtalarsystem för varje storlek och konfigurering.

Dolby Digital

Dolby Digital är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. och har stöd för 5.1-kanalljud. Denna teknik används för ljudet på de flesta DVD-skivor.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. och har stöd för 7.1-kanalljud. Dolby Digital Plus är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för Dolby Digital. Denna teknik används för direktuppspelningstjänster på Internet och för ljud på BD (Blu-ray Disc).

Högtalare som stöder Dolby

Ett bekvämt alternativ för högtalare inbyggda i taket, skapar användning av Dolby-högtalarteknik använd taket ovanför dig som en reflekterande yta för att återskapa ljud i höjdplanet ovanför lyssnaren. Högtalare som stöder Dolby visar upp en unik uppåtriktad firing-driver och special signalbehandling som kan byggas in i en konventionell högtalare, eller en fristående högtalarmodul, som minimalt påverkar det övergripande högtalarsystemets fotavtryck som samtidigt ger en uppslukande ljudupplevelse under Dolby Atmos och Dolby surround uppspelning.

Dolby Surround

Dolby Surround är en nästa generations surroundteknik som intelligent blandar stereo; 5.1 och 7.1 innehåll för uppspelning genom ditt surroundhögtalarsystem. Dolby Surround är kompatibelt med traditionella högtalaruppställningar, samt med uppspelningssystem som stöder Dolby Atmos som använder inbyggda högtalare i taket eller produkter med Dolby högtalarteknik.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD är ett avancerat förlustfritt ljudformat som utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. för att ge en hemmabioupplevelse i HD med samma kvalitet som studiomastern. Dolby TrueHD kan överföra upp till åtta kanaler av ljud i 96 kHz/24-bitar (upp till sex kanaler av ljud i 192 kHz/24-bitar) samtidigt. Denna teknik används för ljudet på BD (Blu-ray Disc).

DTS 96/24

DTS 96/24 är ett komprimerat digitalt ljudformat som har stöd för 5.1-kanalsljud i 96 kHz/24-bitar. Detta format är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för DTS Digital Surround. Denna teknik används på musik-DVD etc.

DTS Dialog Control

DTS Dialog Control låter dig framhäva dialogen. Detta kan vara användbart i störiga miljöer för att göra dialoger tydligare. Personer med nedsatt hörsel kan också dra nytta av detta. Observera att tillverkaren av innehåll kan avaktivera denna funktion i mixningen så att DTS Dialog Control inte alltid är tillgänglig. Observera att uppdatering av din AVR kan lägga till mer funktioner för DTS Dialog Control eller öka funktionens omfång.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround är ett komprimerat digitalt ljudformat som har utvecklats av DTS, Inc. och har stöd för 5.1-kanalljud. Denna teknik används för ljudet på de flesta DVD-skivor.

DTS-ES

DTS-ES skapar totalt 6.1-kanalsljud från källor med 5.1 kanaler som spelats in med DTS-ES. Den här dekodern lägger till ett bakre surroundljud till det ursprungliga 5.1-kanalsljudet. I DTS-ES Matrix 6.1-formatet spelas ett bakre surroundljud in i surroundkanalerna, och i DTS-ES Discrete 6.1-formatet spelas en diskret bakre surroundkanal in.

DTS Express

DTS Express är ett komprimerat digitalt ljudformat som har stöd för 5.1-kanalsljud och som tillåter en högre komprimeringsgrad än DTS Digital Surround-formatet som utvecklats av DTS, Inc. Denna teknik är utvecklad för direktuppspelningstjänster på Internet och för sekundärt ljud på BD (Blu-ray Disc).

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio är ett komprimerat digitalt ljudformat utvecklat av DTS, Inc. och som har stöd för 7.1-kanalsljud i 96 kHz/24-bitar. DTS-HD High Resolution Audio är fullt kompatibelt med existerande flerkanaliga ljudsystem som har stöd för DTS Digital Surround. Det är samma teknik som används för ljudet på de flesta BD-skivorna (Blu-ray Disc).

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio är ett avancerat förlustfritt ljudformat som utvecklats för att ge en hemmabioupplevelse i HD med samma kvalitet som studiomastern av DTS, Inc. DTS-HD Master Audio kan överföra upp till åtta kanaler av ljud i 96 kHz/24-bitar (upp till sex kanaler av ljud i 192 kHz/24-bitar) samtidigt. Denna teknik används för ljudet på BD (Blu-ray Disc).

DTS Neo: 6

DTS Neo: 6 möjliggör 6-kanalig uppspelning från 2-kanaliga källor. Två olika lägen finns tillgängliga: ”Music mode” för musikkällor och ”Cinema mode” för filmkällor. Denna teknik ger ett surroundljud med diskreta matriskanaler med full bandbredd.

DTS:X

DTS:X är nästa generations objektbaserad, flerdimensionella ljudteknik från DTS. Fri från kanaler, DTS:X överför den flytande rörelsen av ljud för att skapa en otroligt rikt, realistiskt och djupt ljudlandskap - framför, bakom, på sidan av och ovanför lyssnarna - mer precis än tidigare. DTS:X erbjuder möjligheten att automatiskt anpassa ljud till högtalarnas utformning som bäst passar rummet, från en TV:s inbyggda högtalare till ett hemma surroundbiosystem till ett dussin eller fler högtalare i en biograf. Förkovra dig själv på www.dts.com/dtsx

DSD (Direct Stream Digital)

DSD-tekniken (Direct Stream Digital) används för lagring av ljudsignaler på digitala lagringsmedier som SACD (Super Audio CDs). Signalerna lagras med en högfrekvent samplingsfrekvens (så som 11,2 MHz). Den högsta frekvensåtergivningen är lika med eller högre än 100 kHz och den har ett dynamikomfång på 120 dB. Denna teknik ger en högre ljudkvalitet än den som används på CD-skivor.

FLAC

FLAC är ett filformat för förlustfri ljuddatakompression. FLAC har en lägre komprimeringsgrad än komprimerade ljudformat men erbjuder en högre ljudkvalitet.

MP3

Ett av de komprimerade digitala ljudformat som används av MPEG. Med psykoakustisk teknik uppnår denna komprimeringsmetod en hög komprimeringsgrad. Enligt rapporter ska den kunna komprimera datakvantiteten till ungefär en tiondel och samtidigt bibehålla en viss nivå på ljudkvaliteten.

MPEG-4 AAC

En MPEG-4-ljudstandard. Den används bland annat på mobiltelefoner, bärbara ljudspelare och för direktuppspelningstjänster på Internet eftersom den möjliggör en hög komprimeringsgrad för data och samtidigt ger en högre ljudkvalitet än MP3.

Neural:X

Neural:X är den senaste nedmixnings / uppmixnings och rymdomstruktureringstekniken från DTS. Är inbyggd i DTS:X för att uppmixa Neural:X-kodad och okodad (PCM) data. I DTS:X för AVRs och Soundbar, kan skapa upp till 11.x kanaler.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM är ett signalformat i vilket en analog ljudsignal digitaliseras, spelas in och överförs. Denna teknik ligger till grund för alla de andra ljudformaten. Denna teknik används som ett förlustfritt ljudformat som kallas Linear PCM för ljud på flera olika typer av media, inklusive -skivor och CD-skivor.

Samplingsfrekvens/kvantiseringsbitar

Värdena för samplingsfrekvens och kvantiseringsbitar anger informationsmängden vid digitalisering av en analog ljudsignal. Dessa värden skrivs som i följande exempel: ”48 kHz/24 bitar”.

  • Samplingsfrekvens
    Samplingsfrekvens anger antalet gånger signalen samplas per sekund. Ju högre samplingsfrekvensen är desto större är det frekvensomfång som kan spelas upp.
  • Kvantiseringsbitar
    Antalet kvantiseringsbitar anger precisionen i omvandlingen av en ljudnivå till ett siffervärde. Vid ett högre antal kvantiserade bitar blir återgivningen av ljudnivån mer precis.

WAV

Windows standard ljudfilformat, som anger metoden för inspelning av den digitala data som erhålls genom att konvertera ljudsignaler. I grundinställningen används PCM-metoden (ingen komprimering), men du kan även använda andra komprimeringsmetoder.

WMA (Windows Media Audio)

Ett av de format för komprimerat ljud som utvecklats av Microsoft Corporation. Med psykoakustisk teknik uppnår denna komprimeringsmetod en hög komprimeringsgrad. Enligt rapporter ska den kunna komprimera datakvantiteten till ungefär en tjugondel och samtidigt bibehålla en viss nivå på ljudkvaliteten.