Bluetooth® Standby-toiminnon käyttöasetus

Valitsee, kytketäänkö laitteen virta päälle Bluetooth-laitteista. Jos asetuksena on ”On”, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan, kun yhteys muodostetaan Bluetooth-laitteesta.

SETUP-valikko

Bluetooth” > ”Audio Receive” > ”Bluetooth Standby

Asetukset

Off

Bluetooth-valmiustilatoiminto pois käytöstä.

On

Salli Bluetooth-valmiustilatoiminto.

Laite kuluttaa enemmän virtaa kuin asetuksella ”Off”.

HUOM!
  • Tätä asetusta ei voi valita, kun asetuksena on ”Network Standby” - ”Off”.