Ställa in användningen av Bluetooth® Standby-funktionen

Väljer om enheten ska slås på från Bluetooth-apparater. Om denna funktion har värdet ”On”, slås receivern på automatiskt när en åtgärd för anslutning utförs på Bluetooth-enheten.

Setup-menyn

Bluetooth” > ”Audio Receive” > ”Bluetooth Standby

Inställningar

Off

Inaktiverar funktionen Bluetooth standyfunktionen.

On

Aktiverar funktionen Bluetooth standbyfunktionen.

Enheten förbrukar mer energi än när ”Off” är valt.

OBS!
  • Denna inställning är endast tillgänglig när ”Network Standby” har värdet ”Off”.