Stille inn bruk av Bluetooth® Standby-funksjonen

Velger om apparatet skal slås på fra Bluetooth-enheter. Hvis denne funksjonen er satt til “On”, slås apparatet på automatisk når en tilkoblingsoperasjon utføres på Bluetooth-enheten.

Setup-menyen

Bluetooth” > “Audio Receive” > “Bluetooth Standby

Innstillinger

Off

Deaktiverer Bluetooth standby-funksjonen.

On

Aktiverer Bluetooth standby-funksjonen.

Apparatet bruker mer strøm enn når “Off” er valgt.

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når “Network Standby” er satt til “Off”.