Indstilling af brug af Bluetooth® Standby-funktionen

Vælger, om enheden skal kunne tændes fra Bluetooth-enheder. Hvis denne funktion er indstillet til "On", tændes enheden automatisk, når der tilsluttes en forbindelse på Bluetooth-enheden.

Opsætningsmenu

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Bluetooth Standby"

Indstillinger

Off

Deaktiverer standbyfunktionen for Bluetooth.

On

Aktiverer standbyfunktionen for Bluetooth.

Enheden bruger mere strøm end når "Off" er valgt.

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når "Network Standby" er indstillet til "Off".