Delars namn och funktioner på frontpanelens display

Namn och funktioner på delar på frontpanelens display är enligt följande.

a

Driftlägesikon

Indikerar aktuellt läge för frontpanelens display (ingångsvalsläge eller infovalsläge).

b

Mata in standardnamn

Visar standardnamnet när du har ändrat namnet på ingångskällans namn.

c

Huvudinformation

Visar information, så som aktuellt ingångsnamn, ingångsinformationspost, i enlighet med läget för frontpanelens display.

d

Uppspelningsstatusikon

Shuffle (slumpvis uppspelning)

Tänds när slumpvis uppspelningsinställning är påslagen ().

Repeat (upprepad uppspelning)

Tänds när upprepad uppspelningsinställning är påslagen ().

Uppspelning/Paus/Stopp

Tänds medan enheten spelar upp en sång, pausar eller stannar.

e

Satusikon

Trådlöst LAN

Tänds medan enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk ().

Bluetooth

Tänds när enheten är ansluten till en Bluetooth-apparat ().

Insomningstimer

Tänds när insomningstimern är aktiverad ().

Uppdatering firmware

Tänds när en firmwareuppdatering är tillgänglig via nätverket ().

f

Volume

Visar aktuell volym.

g

SELECT/ENTER-indikator

Indikerar tillgänglig SELECT/ENTER-status (tryck eller vrid) för höger displayområde.

h

Ytterligare information

Visar ytterligare information för aktuell inmatning så som Mottagning, DSP-program.

OBS!
  • Beroende på innehållet som spelas upp kan det hända att enheten inte visar uppspelningsstatus korrekt. För mer information om uppspelningsstatus, se MusicCast Controller-appen eller ditt program för uppspelning.
  • Om enheten är en sekundärenhet för MusicCast-nätverket, kommer uppspelningsstatus visas enligt följande, beroende på huvudenheten.
  • Uppspelningsikonen tänds på frontpanelens display på enheten när innehållet på ljuduppspelning är vald som ingångskälla för huvudenheten och huvudenheten är pausad.
  • Uppspelningsikonen är alltid tänd på frontpanelens display när ”HDMI”, ”AUDIO”, ”PHONO”, ”TV” eller ”TUNER” är vald som ingångskälla för huvudenheten.