Delenes navn og funksjoner på frontdisplayet

Navn på deler og funksjoner på frontdisplayet er som følger.

a

Betjeningsmodusikon

Viser den gjeldende modusen for frontdisplayet (inngangsvalgmodusen eller infovalgmodusen).

b

Standardnavn på inngang

Viser standardnavnet når du har endret navn på inngangskilden.

c

Hovedinformasjon

Viser informasjon som for eksempel gjeldende inngangsnavn, inngangsinformasjon i henhold til modusen til frontdisplayet.

d

Avspillingsstatusikon

Tilfeldig rekkefølge

Lyser når shuffle-innstillingen er på ().

Repeat

Lyser når repeat-innstillingen er på ().

Spill av / pause / stopp

Lyser når apparatet spiller av en sang, settes på pause eller stopper.

e

Statusikon

Trådløst LAN

Lyser mens apparatet er koblet til et trådløst nettverk ().

Bluetooth

Lyser mens apparatet er koblet til en Bluetooth-enhet ().

Hvilemodus-timer

Lyser mens hvilemodus-timeren er på ().

Fastvareoppdatering

Lyser når en fastvareoppdatering er tilgjengelig via nettverket ().

f

Volum

Indikerer gjeldende volum.

g

SELECT/ENTER-indikator

Viser den tilgjengelige SELECT/ENTER-statusen (trykk på eller drei) for displayområdet til høyre.

h

Tilleggsinformasjon

Viser tilleggsinformasjon om gjeldende inngangskilde som for eksempel Reception (Mottak) eller DSP program (DSP-program).

MERK
  • Avhengig av innholdet i avspillingen, kan det hende at apparatet ikke oppnår riktig avspillingsstatus. For mer informasjon om avspillingsstatus, se i MusicCast Controller-appen eller din programvare for avspilling .
  • Hvis apparatet er slaveenheten for MusicCast-nettverket, vises avspillingsstatusen som følger, avhengig av masterenheten.
  • Avspillingsikonet tennes på frontdisplayet på apparatet når innholdet for lydavspilling velges som inngangskilde for masterenheten, og masterenheten settes på pause.
  • Avspillingsikonet er alltid tent på apparatets frontdisplay når “HDMI”, “AUDIO”, “PHONO”, “TV” eller “TUNER” er valgt som inngangskilde for masterenheten.