Delnavne og funktioner på frontpanelet

Delnavne og funktioner på frontpanelet er som følger.

a

Ikon for driftstilstand

Indikerer den aktuelle tilstand af frontdisplayet (indgangsvalgtilstanden eller infovalgtilstanden).

b

Standardnavn for indgang

Viser standardnavnet, når du har omdøbt indgangskildenavnet.

c

Hovedinformation

Viser information, som fx det aktuelle indgangsnavn, indgangsinformationselement, i overensstemmelse med tilstanden for frontdisplayet.

d

Ikon for afspilningsstatus

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

Lyser, når indstillingen for afspilning i vilkårlig rækkefølge er slået til ().

Gentaget afspilning

Lyser, når indstillingen for gentaget afspilning er slået til ().

Afspil/Pause/Stop

Lyser, mens enheden afspiller en sang, er på pause eller stopper.

e

Statusikon

Trådløst LAN

Lyser, mens enheden er tilsluttet et trådløst netværk ().

Bluetooth

Lyser, mens enheden er tilsluttet en Bluetooth-enhed ().

Dvaletimer

Lyser, når dvaletimeren er aktiveret ().

Firmwareopdatering

Lyser, når en firmwareopdatering er tilgængelig via netværket ().

f

Volumen

Angiver den aktuelle lydstyrke.

g

SELECT/ENTER-indikator

Indikerer den tilgængelige SELECT/ENTER-status (tryk og drej) for det højre displayområde.

h

Yderligere information

Viser yderligere information om den aktuelle indgang som fx modtagelse, DSP-program.

BEMÆRK
  • Afhængigt af indholdet af afspilningen lykkedes det muligvis ikke for enheden at finde dens rigtige afspilningsstatus. For detaljer om afspilningsstatussen skal du se MusicCast Controller-appen eller din afspilningssoftware.
  • Hvis enheden er slaveenheden på MusicCast-netværket, vises afspilningsstatussen som følger afhængigt af masterenheden.
  • Afspilningsikonet lyser på frontdisplayet af enheden, når indholdet af lydafspilningen er valgt som indgangskilden på masterenheden, og masterenheden sættes på pause.
  • Afspilningsikonet lyser altid på frontdisplayet af enheden, når "HDMI", "AUDIO", "PHONO", "TV" eller "TUNER" er valgt som indgangskilden på masterenheden.