Anden procedure i zone

Anden procedure i hver enkelt zone er som følger.

  • Tryk på SCENE-tasten for at vælge indgangskilden og indstillingerne med blot et enkelt tryk.
  • For at indstille dvaletimeren (120 min., 90 min., 60 min., 30 min.), skal du trykke gentagne gange på SLEEP. Zoneudgangen vil blive deaktiveret efter en bestemt periode.
  • For at aktivere funktionen Compressed Music Enhancer, tryk på ENHANCER.
BEMÆRK
  • Du kan kun vælge indgangskilden ved at trykke på SCENE-tasten i Zone4.
  • For i Zone2 eller Zone3 at afspille DSD-lyd og lydsignalet, hvis samplingsfrekvens er 352,8 kHz/384 kHz, skal du vælge "Main Zone Sync" som Zone2- eller Zone3-indgangen eller bruge partytilstanden.