Annat förfarande i zon

Andra förfarande i varje zon är enligt följande.

  • Tryck på SCENE-knappen för att välja ingångskälla och inställningar med bara ett tryck.
  • För att ställa in timern (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, av), tryck på SLEEP flera gånger. Zon-utmatning kommer att avaktiveras efter en angiven tidsperiod.
  • För att aktivera Compressed Music Enhancer-funktionen tryck på ENHANCER.
OBS!
  • Du kan välja varje ingångskälla direkt genom att trycka på SCENE-nyckeln i Zone4.
  • I Zone2 eller Zone3, för att spela upp DSD-ljud och ljudsignaler vars samplingsfrekvens är 352,8 kHz/384 kHz välj ”Main Zone Sync” som Zone2 eller Zone3-ingång eller använd partyläge.