Vise DAB-informasjonen

Modell for
  • UK, Europa, Russland og Australia

Apparatet kan motta forskjellige typer DAB-informasjon når det er stilt inn på en DAB-radiostasjon.

  1. Still inn på ønsket DAB-radiostasjon.
  1. Trykk på og drei SELECT/ENTER på frontpanelet for å velge mellom forskjellige displayelementer.
  • Informasjonen vises på frontdisplayet.

Service Label

Stasjonsnavn

Dynamic Label

Informasjon om gjeldende stasjon

Ensemble Label

Ensemblenavn

Program Type

Stasjonssjanger

Date and Time

Gjeldende dato og tid

Audio Mode

Lydmodus (mono/stereo) og bithastighet

CH Label/Frequency

Kanaletikett og frekvens

Signal Quality

Signalmottakskvalitet (0 [none] til 100 [best])

DSP Program

Lydmodusnavn

Audio Decoder

Dekodernavn

Output CH

Høyttalere som sender ut lyd

HDMI Status

Informasjon om HDMI-kontakter (tilkobling osv.)

Zone Status

Soneinformasjon (aktivert eller deaktivert)

System Status

Systeminformasjon (eco-modus osv.)

MERK
  • Noe informasjon er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av valgt DAB-radiostasjon.