Visa DAB-informationen

Modell för
  • Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien

Receivern kan ta emot olika typer av DAB-information när den är inställd på en DAB-radiostation.

  1. Ställ in en önskad DAB-radiostation.
  1. Tryck på och rotera SELECT/ENTER på frontpanelen för att välj mellan olika poster för visning.
  • Informationen visas på frontpanelens display.

Service Label

Stationsnamn

Dynamic Label

Information om den aktuella radiostationen

Ensemble Label

Ensemblenamn

Program Type

Stationens genre

Date and Time

Aktuellt datum och aktuell tid

Audio Mode

Ljudläge (monoljud/stereoljud) och bitfrekvens

CH Label/Frequency

Kanalens namn och frekvens

Signal Quality

Mottagningens signalkvalitet (0 [ingen] till 100 [bäst])

DSP Program

Namn på ljudläge

Audio Decoder

Dekodernamn

Output CH

Högtalare som matar ut ljud

HDMI Status

HDMI-jackinformation (anslutning m.m.)

Zone Status

Zoninformation (aktivera eller inaktiverad)

System Status

Systeminformation (eco-läge m.m.)

OBS!
  • En del information finns kanske inte tillgänglig för den valda DAB-radiostationen.