Visning af DAB information

Model til
  • Storbritannien, Europa, Rusland og Australien

Enheden kan modtage forskellige typer DAB information når den er tunet ind på en DAB-station.

  1. Stil ind på den ønskede DAB-radiostation.
  1. Tryk og drej på SELECT/ENTER på frontpanelet for at vælge mellem de forskellige skærmelementer.
  • Informationen vises på frontdisplayet.

Service Label

Stationens navn

Dynamic Label

Oplysninger om den aktuelle station

Ensemble Label

Ensemble navn

Program Type

Stationens genre

Date and Time

Aktuel dato og klokkeslæt

Audio Mode

Lydtilstand (mono/stereo) og bithastighed

CH Label/Frequency

Kanal og frekvens

Signal Quality

Signalets modtagelseskvalitet (0 [ingen] til 100 [bedste])

DSP Program

Lydtilstandens navn

Audio Decoder

Dekoderens navn

Output CH

Lydudsendende højttalere

HDMI Status

HDMI-stikinformation (tilslutning osv.)

Zone Status

Zoneinformation (aktiveret eller deaktiveret)

System Status

Systeminformation (øko-tilstand osv.)

BEMÆRK
  • Nogle informationer er måske ikke tilgængelig afhængigt af den valgte DAB radiostation.