Valg af HDMI-udgangsstik

Du kan vælge HDMI OUT-stikkene for video-/lydudgang. Hver gang du trykker på HDMI OUT, ændres det HDMI OUT-stik, der anvendes til signaludgang.

HDMI OUT

Udsender det samme signal ved både HDMI OUT 1 og HDMI OUT 2 stik.

HDMI OUT

Udsender signalerne ved HDMI OUT 1 -stikket.

HDMI OUT

Udsender signalerne ved HDMI OUT 2 -stikket.

HDMI OUT

Udsender ikke signalerne ved HDMI OUT 1- eller HDMI OUT 2-stikkene.

BEMÆRK
  • Du kan også vælge et HDMI udgangsstik ved at vælge en scene.
  • Når "HDMI OUT " er valgt, udsender enheden videosignaler med den højeste opløsning, der understøttes af begge tv'er (eller projektorer), der er tilsluttet enheden. (Hvis du for eksempel har tilsluttet et 1080p-tv til HDMI OUT 1 -stikket og et 720p-tv til HDMI OUT 2 -stikket, udsender enheden 720p videosignaler.)