Velge en HDMI-utgangskontakt

Du kan velge HDMI OUT-kontaktene for video/audio-utgang. Hver gang du trykker på HDMI OUT, endres HDMI OUT-kontakten som brukes til signalutgang.

HDMI OUT

Sender ut samme signal på HDMI OUT 1- og HDMI OUT 2-kontaktene.

HDMI OUT

Sender ut signalene på HDMI OUT 1-kontakten.

HDMI OUT

Sender ut signalene på HDMI OUT 2-kontakten.

HDMI OUT

Sender ikke ut signalene på HDMI OUT 1 eller HDMI OUT 2-kontaktene.

MERK
  • Du kan også velge en HDMI-utgangskontakt ved å velge en scene.
  • Når “HDMI OUT ” er valgt vil apparatet sende ut videosignaler med den høyeste oppløsningen som støttes av begge TVer (eller projektorer) som er koblet til apparatet. (Hvis du for eksempel har koblet en 1080p TV til HDMI OUT 1-kontakten og en 720p TV til HDMI OUT 2-kontakten, sender apparatet ut 720p videosignaler.)