Välja ett HDMI-utgångsjack

Du kan välja HDMI OUT-jack för utmatning av video/ljud. Varje gång du trycker på HDMI OUT, ändras HDMI OUT-jacket som skall användas för signalutgång.

HDMI OUT

Matar ut samma signal i både HDMI OUT 1 och HDMI OUT 2-jacken.

HDMI OUT

Matar ut signalerna till HDMI OUT 1-jacket.

HDMI OUT

Matar ut signalerna till HDMI OUT 2-jacket.

HDMI OUT

Matar inte ut signaler via HDMI OUT 1 eller HDMI OUT 2 jacken.

OBS!
  • Du kan även välja ett HDMI-utgångsjack genom att välja en scen.
  • När ”HDMI OUT ” är vald, matar enheten ut videosignaler med den högsta upplösningen som båda de anslutna TV-apparaterna (eller projektorerna) har stöd för. (Till exempel, om du har anslutit en 1080p TV till HDMI OUT 1-jacket och en 720p TV till HDMI OUT 2-jacket, matar enheten ut 720p videosignaler.)