Viser oplysninger om Radio Data System

Model til
  • U.K., Europa og Rusland

Radio Data System er et dataoverførselssystem, der bruges af FM-stationer. Enheden kan modtage forskellige former for data, såsom "Program Service", "Program Type", "Radio Text" og "Clock Time", når den er stillet ind på en radiostation med Radio Data System.

Reception

Frekvens

Program Service

Navnet på programtjenesten

Program Type

Aktuel programtype

Radio Text

Oplysninger om det aktuelle program

Clock Time

Det aktuelle klokkeslæt

DSP Program

Lydtilstandens navn

Audio Decoder

Dekoderens navn

Output CH

Lydudsendende højttalere

HDMI Status

HDMI-stikinformation (tilslutning osv.)

Zone Status

Zoneinformation (aktiveret eller deaktiveret)

System Status

Systeminformation (øko-tilstand osv.)

BEMÆRK
  • "---" vises i "Program Service", "Program Type", "Radio Text" og "Clock Time", hvis radiostationen ikke leverer Radio Data System-service.
  • Vi anbefaler, at du bruger "Auto Preset" til at stille ind på Radio Data System-stationerne.