Visa Radio Data System-informationen

Modell för
  • Storbritannien, Europa och Ryssland

Radio Data System är ett system för dataöverföring som används av FM-stationer. Enheten kan ta emot olika typer av data, så som ”Program Service”, ”Program Type”, ”Radio Text” och ”Clock Time”, när den är inställd på en Radio Data System-station.

Reception

Frekvens

Program Service

Programtjänstnamn

Program Type

Aktuell programtyp

Radio Text

Information om det aktuella programmet

Clock Time

Aktuell tid

DSP Program

Namn på ljudläge

Audio Decoder

Dekodernamn

Output CH

Högtalare som matar ut ljud

HDMI Status

HDMI-jackinformation (anslutning m.m.)

Zone Status

Zoninformation (aktivera eller inaktiverad)

System Status

Systeminformation (eco-läge m.m.)

OBS!
  • ”---” visas på ”Program Service”, ”Program Type”, ”Radio Text” och ”Clock Time” om radiostationen inte tillhandahåller Radio Data System-tjänsten.
  • Vi rekommenderar användning av ”Auto Preset” för att ställa in Radio Data System sändande stationer.