Vise Radio Data System-informasjonen

Modell for
  • UK, Europa og Russland

Radio Data System er et dataoverføringssystem som brukes av FM-stasjoner. Apparatet kan motta forskjellige typer data, som f.eks. “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” og “Clock Time”, når det er stilt inn på en Radio Data System-kringkastingsstasjon.

Reception

Frekvens

Program Service

Programtjenestenavn

Program Type

Gjeldende programtype

Radio Text

Informasjon om gjeldende program

Clock Time

Gjeldende tid

DSP Program

Lydmodusnavn

Audio Decoder

Dekodernavn

Output CH

Høyttalere som sender ut lyd

HDMI Status

Informasjon om HDMI-kontakter (tilkobling osv.)

Zone Status

Soneinformasjon (aktivert eller deaktivert)

System Status

Systeminformasjon (eco-modus osv.)

MERK
  • “---” vises i “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” og “Clock Time” hvis radiostasjonen ikke tilbyr Radio Data System-tjenesten.
  • Vi anbefaler å bruke “Auto Preset” til å stille inn på Radio Data System-kringkastingsstasjoner.