Ställer in användning för varje högtalare och dess storlek

Väljer inställningar med hänsyn till användning och storleken på dina högtalare.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > (högtalare)

Inställningar

Small

Små högtalare. Som en allmän princip är baselement mindre än 16 cm.

Subwoofern återger lågfrekventa ljudkomponenter (konfigureras i ”Crossover”).

Large

Stora högtalare. Som en allmän princip är baselement större än 16 cm.

Högtalaren återger alla frekvenskomponenter.

None

Inga högtalare är anslutna.

Kanalljud på högtalare är satt till ”None” kommer att skapas från andra högtalare.

OBS!
  • Högtalarstorleken för fronthögtalarna sätts automatiskt till ”Large” när både ”Subwoofer 1” och ”Subwoofer 2” på menyn ”Setup” är satt till ”None”.
  • Se till att ansluta vänster och höger framhögtalare.

När ingen högtalare i en högtalartyp är ansluten

Configuration” för högtalartyp i vilken ingen högtalare är ansluten i ”Speaker” är satt till ”None”. De andra högtalarna kommer att skapa dess kanalljud.

  • Mittkanalljud
  • Framhögtalarna återger mittkanalljudet.
  • Surround-kanalljud
  • Framhögtalarna återger surroundkanalljudet. Virtual CINEMA DSP fungerar i det här fallet.
  • Bakre surround-kanalljud
  • Surroundhögtalarna och subwoofern (eller framhögtalarna) återger surroundkanalernas ljud.
  • Närvarokanalljud
  • Surroundhögtalarna och subwoofern (eller front högtalarna) återger närvarokanalernas ljud.